Etiqueta: cograsomed

Reglament de mediació de la Comunitat Valenciana

RESOLUCIÓ de 21 de maig de 2020, del director general de Reformes Democràtiques i Accés a la Justícia, per la qual se sotmet al tràmit d’audiència i informació pública el projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de mediació de la Comunitat Valenciana.